Metodologia

Com treballem

La metodologia de treball partirà d’experiències, activitats i jocs, desenvolupats en un ambient d’afecte i confiança, i amb activitats globalitzades d’interès i significat per a nens i nenes. A l'hora de plantejar les activitats i la distribució dels espais de les aules tenim molt en compte la teoria de les intel·ligències múltiples.

El psicòleg i expert en ciències de l’educació nord-americà Howard Gardner va desenvolupar la teoria de les intel·ligències múltiples el 1983 i va establir vuit intel·ligències: verbal, lògic-matemàtica, musical, visual-espaial, cinètica-corporal, intrapersonal, interpersonal i intel·ligència naturalista.

L’èxit d’aquesta teoria a les aules es basa en la idea que, a causa d’aquestes vuit maneres diferents de pensar, hi ha també diferents formes d’aprendre segons la intel·ligència que el nen té més desenvolupada i per tant, hauria d’haver-hi també diferents tècniques i eines per ensenyar a cada persona segons el seu tipus d’intel·ligència.

Els processos d’ensenyament i aprenentatge s’emmarquen al voltant de quatre grans eixos:

  • Aprendre a ser i a actuar de manera més autònoma
  • Aprendre a pensar i a comunicar
  • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
  • Aprendre a conviure i habilitar el món
bases

Psicomotricitat  

La psicomotricitat és un joc per estimular les habilitats motrius, Amb la psicomotricitat a més de treballar l’aspecte motriu es treballa la comunicació, la creativitat i el llenguatge.
És una activitat on els nens expressen les seves emocions i les seves possibilitats motrius, tot posant a prova el seu equilibri, el control en els desplaçaments, la coordinació de moviments, l’orientació en l’espai…
Per tal d’afavorir el moviment i donar oportunitats de joc, preparem la classe amb un muntatge de materials de psicomotricitat. A partir d’aquí, els nens pugen, baixen, s’enfilen, salten, entren, surten, s’arrosseguen, rossolen, fan equilibris, gategen, rodolen, es balancegen, construeixen, derrueixen, apilen, amunteguen, s’amaguen, s’emmirallen, s’emocionen, s’organitzen… L’educadora ajuda a evolucionar el joc que sorgeix dels nens.

separator

Joc simbòlic  

El joc simbòlic, és el joc en el qual l’infant imita accions de la vida quotidiana del món dels adults. El fet d’explorar i reproduir el món adult fa que es desenvolupi el pensament creatiu i els ajuda a resoldre conflictes, tensions, sentiments. Els nens comencen a desenvolupar el joc simbòlic quan són capaços de jugar, imitar i repetir accions o situacions viscudes dels adults…
En aquest joc hi té un paper important el llenguatge que serveix al nen per poder compartir els jocs amb els companys.

separator

Mini Mons  

Els Mini Mons són unes provocacions al joc que estan estretament lligades amb el joc simbòlic, però en lloc de ser els infants les persones protagonistes de les accions del joc, ho són els ninots o les figures a les quals fan cobrar vida. És un joc que està completament relacionat amb les casetes de nines (i els derivats PinyPon, Playmobil...).
Consisteix en la representació de diferents escenes de la vida real, però a escala petita, barrejant elements naturals amb jocs i ninots en miniatura.
A més a més, també constitueix un espai de joc sensorial, ja que s'hi poden combinar una gran quantitat de materials, i fins i tot convertir-lo en un joc científic. 
Es pot fer servir material de qualsevol tipus, no es necessita un gran pressupost, només una mica d'imaginació i ganes de crear i reciclar. 

Experimentació

És una activitat on el nen explora lliurament i descobreix les característiques dels objectes i dels materials en un joc tranquil i relaxat. Per tal de suggerir propostes, preparem la classe alternant materials diversos, que poden ser naturals i de rebuig
També posem a l’abast dels nens altre material (culleres, llauradors, embuts, coladors, pots, caixetes…) que fan servis d’estris per portar a terme diverses accions.
Els nens, a partir d’aquests materials, observen, experimenten, omplen, buiden, obren, tanquen, transvasen, manipulen, proven, agrupen, classifiquen, construeixen, tasten, sospesen, imaginen, es concentren, decideixen, raonen, creen, aprenen…

separator

Panera dels tresors  

La panera dels tresors consisteix en oferir una panera als infants, la qual conté diferents tipus d'objectes de diferents materials que pretenen desenvolupar els sentits dels infants i la descoberta. Cal tenir en compte que els objectes que es troben dins de la panera no són joguines sinó material inespecífic. Aquest joc desenvolupa la coordinació ulls-mans i permet el joc i l'exploració sense ser jutjat. Els objectes que s'hi troben han de ser de diferents materials evitant el plàstic. i han d'estar pensats per estimular la creativitat del nen, evitant les joguines. La interacció amb els objectes difereix amb l'edat: de cinc a deu mesos s'explora l'objecte, de deu a vint mesos s'explora què s'hi pot fer, i a partir dels vint mesos s'explora en què es pot transformar.

separator

Joc Heurístic  

El Joc Heurístic és una activitat de joc , a la qual un grup de nens i nenes entre 12/24 mesos combinen lliurement objectes, explorant les possibilitats i al acabar els recullen classificant-los.amb aquesta activitat el nen/a es planteja les següents preguntes en aquest ordre: Què és això?, Què puc fer amb això? I Per a què serveix?

El joc heurístic consta de dues parts fonamentals:

  • 1era part o bloc d’exploració: els nens actuen lliurement amb el material, experimentant, classificant, comparant.
  • 2a part o bloc de recollida: es recull tot el material i es fica a la seva bossa corresponent.

Safates d’experimentació

Les safates d’experimentació és una activitat en la qual els infants exploren experimentant i manipulant amb diversos materials (inespecífics i de la natura). Per portar a terme l’activitat els infants exploren i manipulen el material de les safates lliurement. El material pot ser: serradures, pasta petita, sal, farina, sèmola, arròs, llenties, puré de patata, taronja seca, sorra de platja,…
Per poder experimentar farem servir varis objectes: culleres, pots petits i grans, pales petites, tubs de mànega, embuts, dosificadors de sabó,… A través d’aquest joc els infants s’inicien en la lògica-matemàtica fent diferents combinacions, observacions, classificacions, comparacions, seriacions, agrupacions,… Al mateix temps, desenvolupen el seu llenguatge i s’habituen a treballar amb tranquil•litat, mantenint una actitud de respecte vers els companys i el material.

separator

Taula de llum

L’infant aprèn a través dels sentits, sobre pas al món jugant i experimentant, provant i comprovant. A través d’elements lluminosos es poden crear tantes situacions, escenes, experiències i invents com es puguin imaginar. Els materials que es donen als infants ofereixen un recurs per a crear i composar imatges, jocs d’ombres i colors, dibuixos...

separator

PDI

A l’escola tenim una pantalla digital que ens permet fer un munt d’activitats variades per treballar lògica, contes, música...

Contes

Durant el curs anirem treballant contes com ara “La Caputxeta”; “Els tres porquets”.. i realitzant un treball plàstic complementari per emportar a casa. Farem servir titelles, dibuixos... tot allò que faci de l’hora del conte un moment agradable pel nen/a. També utilitzarem com a suport visual imatges o murals.
Serà amb el treball dels contes on introduirem el treball per intel·ligències múltiples que ens permetrà fer un treball més complet i alhora més engrescador per tots els nens i nenes.
Dedicarem un temps a la setmana per fer “biblioteca”. Els alumnes disposaran d’un temps i un espai per observar i gaudir dels contes.
Aprofitarem la festivitat de Sant Jordi per fer una unitat didàctica especial “La setmana del conte” on realitzarem diverses activitats.

separator

Música

La música la treballem des d’una vessant lúdica i pedagògica que ajudi els nens a conèixer el seu entorn i a aprendre a relacionar-se amb el món sonor que els envolta, així com les arrels folklòriques del lloc on viuen. Farem servir els instruments per acompanyar les cançons.

separator

Educació emocional

L'objectiu de l'educació emocional és el desenvolupament de competències emocionals: consciència emocional, regulació emocional, autogestió, intel·ligència interpersonal, habilitats de vida i benestar. Ho treballarem a partir de situacions diàries que sorgeixin i també a través de contes com “El monstre de colors” “De quin color és un petó” “On es la lluna”, etc.

Hàbits i rutines

Els hàbits són  pautes i rutines que ajuden als nens a estructurar-se, a orientar-se i a formar-se millor. L’adquisició dels diferents hàbits els permet ser més autònoms, fa possible que tinguin una convivència positiva amb els altres i són necessaris en l’adquisició de nous aprenentatges.
Donem una especial importància a l’adquisició dels hàbits com una forma d'autonomia de cada infant. Hàbits d’alimentació com: aprendre a menjar sols, acceptar nous aliments i nous gustos, utilitzar els coberts… Hàbits de neteja: rentar-se, fer pipí al wàter…Els d’ordre: recollir les joguines, endreçar la classe, ei els objectes personals…

separator
to top button